Giới thiệu

Reviewboookonline.com là Blog cá nhân do cá nhân phát triển.

Nội dung website hướng đến phát triển bản thân, giúp bạn đọc có cuộc sống dễ dàng hơn. Nghiêm cấm các hàng vi sao chép nội dung trên website nếu chưa được sự cho phép. Mọi hành vi trên chúng tôi phát hiện sẽ báo cáo và xóa hoàn toàn những bài sao chép của chúng tôi trên Google.

Nếu bạn muốn viết bài Online hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn cần những nhà văn Freelencer đóng góp bài viết của mình nếu bài viết không vi phạm thuần phong mỹ tục văn hóa pháp luật Việt Nam.

Nhuận bút sẽ tùy vào chất lượng của bài viết. Cụ thể như sau

  • 50.000 VNĐ cho bài hơn 1000 từ;
  • 150.000 VNĐ cho bài dài hơn 1800 từ;

Bài viết gửi cho chúng tôi phải là bài chưa từng đăng trên phương tiện truyền thống, không coppy từ bất kỳ website nào khác. Nếu vi phạm bài không được chấp nhận.

Chân thành cảm ơn và nhận được bài của bạn!